Little learning corner

OŠ "Miroslav Antić" Niš

Svetski dan knjige 23.april 2021. — April 23, 2021
Svetski dan knjige: 23. april — April 22, 2021
2. април – Међународни дан дечије књиге обележава се у спомен рођења писца Ханса Кристијана Андерсена. — April 2, 2021

2. април – Међународни дан дечије књиге обележава се у спомен рођења писца Ханса Кристијана Андерсена.

 Међународни одбор за дечију књигу The International Board on Books for Young People (IBBY), обележава овај дан широм света да би се деца подстакла на читање. Међународни одбор за дечију књигу је међународна непрофитна организација институција и појединаца из целог света који спајају децу и књиге. Ова организација је основана у Цириху, 1953. године, а њена мисија је:
– промоција међународног разумевања кроз дечије књиге,
– пружање прилике свој деци света да имају приступ књигама високих литерарних и уметничких стандарда,
– објављивање и дистрибуција квалитетних дечијих књига, нарочито у земљама у развоју,
– подстицање истраживачког и научног рада у области дечије књижевности.

    IBBY има више од 70 земаља чланица, а сваке друге године додељује награду “Ханс Кристијан Андерсен“ за посебан допринос промоцији дечије књиге на подручју писања и илустрације. Ова награда се често назива “Мали Нобел“.

Извор: http://www.stvarnostonline.co.rs/vest/2661

Create your website with WordPress.com
Get started