sa zadacima nemojte žuriti. Svesni smo da ste ove nedelje preopterećeni. Raspodelite vreme, dobro pročitajte napomene ispod zadataka. Ukoliko nije drugačije naglašeno, ne morate da šaljete radove nastavnicima. A i one koje treba da pošaljete imate dovoljno vremena do sledeće nedelje. Samo polako i bez nervoze. Za sva pitanja i nejasnoće vam stojimo na raspolaganju.